Som en del av våra ansträngningar att dela med oss av alla de bilder, dokument mm som finns i olika samlingar har vi skapat en sökbar mediadatabas. Det utlagda materialet är för det mesta äldre än 50 år. Databasen är uppbyggd av olika “Album” - ett för varje samling. Sökningen kan ske i alla album eller i ett speciellt album.  
Foto: Olle Andersson
NYTT Wermlandsbilders senaste medlem är Karlstads Kommunarkiv. Först läggs CE Nygrens stora porträttsamlingen ut - men även några dokument ( bl.a. sökbara skolmatriklar i pdf- format). Du hittar information om samarbetet här
WERMLANDSBILDER.SE INFORMATION DELTAGARE FRÅGOR OCH SVAR SÖKNING - HJÄLP LÄNKLISTA
Antal bilder per 2015-01-12 18.084
TIPSRUTA Bland utlagda bilder och annat finns många ‘godbitar’ som kanske är lätt att missa. Vi vill här ge några tips på sökningar som kan ge trevliga träffar i de olika album som ligger på vår gemensamma mediadatabas: Välj dokument som filtyp och sök - det finns många artiklar i pdf-format. Nyed har även lagt ut äldre almanackor på detta sätt. För att få så stor skärmbild som möjligt - tryck F11. Om du håller CTRL-tangenten intryckt och rullar på mushjulet kan du zooma fönstret och anpassa till din skärmupplösning. 
TILL BILDERNA
 Nyeds Hembygdsförening, 660 60 Molkom. Tel.: 0553-416 10