KARLSTADS SKOLMUSEUM
Digital version - delar av muséets samlingar. Bakgrund
BAKGRUND Karlstad hade tidigare ett skolmuseum vars samlingar höll hög klass. Museets samlingar initierades av Karlstads legendariske skoldirektör Carl-Eric Carldén på 1970-talet. 1980 var det etablerat. Museet omfattade foto, avfotograferade föremål och dokument. Även ett begränsat antal ljud- och videofiler. Under många år förestods museet av den lika legendariske KarlÅke Wässmar, som förde upp museet till en plats bland landets främsta. Då inrymdes skolmuseet i det gamla ärevördiga Gymnasiet. 2013 flyttade kommunen från lokalerna i Gamla gymnasiet i centrala Karlstad till Rudsskolans högstadium. Hösten 2023 packas samlingarna ner och magasinerats. En del - fotosamlingen - togs om hand av kommunarkivet. För denna del är digitalisering ett sätt att dels presentera samlingarna men även säkerställa - skapa en digital kopia av samlingarna*. Digitalisering sker i samarbete mellan Karlstads Hembygdsförening och Karlstads kommunarkiv. Om vi kan lokalisera de magasinerade delarna kan vi kanske även digitialisera gamla skolböcker, skolplanscher etc.
info@wermlandsbilder.se
Delar av samlingen från Karlstads Skolmuseum kommer att finnas som en sökbar mediadatabas. Men som nämns nedan är samlingarna skingrade.
Gamla seminariet
Alsters skola 1900
Herrhagsskolan ca 1907. Småskoleklass med Irma Freding.