Media info
Album: Nyeds HBF Landskap: Värmland År: ca 1962
Titel: Lerfallet Socken: Nyed Publicerad: 2011-06-18
Motivkategori: Föremål Ort: Molkom Upphovsman: Karl Nylin, Molkom
Milsten placerad vid gamla länsväg 240 vid Lerfallet och avtagsvägen mot Hulteby i början av 1960-
talet.

I Sverige användes milstenar från 1649 års Gästgivarordning till 1890-talet för att markera avstånd
längs landsvägar och senarehäradsvägar. Syftet med milstolparna var att få tillförlitliga underlag
för beräkning av reseersättningar till allmogen som hade skjutsplikt. Denna i gjutjärn.

Riksantikvarieämbetets inventering 1988