Media info
Album: Karlstads Kommunarkiv Landskap: Värmland År:
Titel: Karlstads Historia I Socken: Karlstad Publicerad: 2023-12-23
Motivkategori: Verksamhet Ort: Saknas Upphovsman: C E Nygren, Karlstad
"Med anledning av Karlstads stads under detta år infallande 350-årsjubileum erhöll jag av stadens
myndigheter uppdraget att framlägga en historik, vars första del omfattar tiden intill 1719*, här
föreligger."
Karlstad den 10 maj 1934.
C.E. Nygren.

* 1584-1719

440 sidor. Sökbar PDF 20MB