Media info
Album: Karlstads Skolmuseum Landskap: Värmland År:
Titel: Augusta Meurling Socken: Karlstad Publicerad: 2023-10-11
Motivkategori: Porträtt Ort: Tingvallastaden Upphovsman: Saknas
Augusta Meurling.
Född 18420611 Stockholm.
Död 18751218 Karlstad. Pnemonia.
Dog ogift. Notering "ofärdig".
Flickskolans första föreståndarinna 1873-1875.

Från skolans inspektor Valdemar Vendels föredrag 1923:
"På ingen har arbetsbördan fallit tyngre än på läroverkets föreståndarinnor. I den första av dessa,
fröken Augusta Meurling, hade läroverket otvivelaktigt funnit en dugande kraft, som helt uppgick i sin
uppgift. Alltid lugn och stilla i sitt uppträdande, höll hon en god ordning utan någon tryckande
disciplin. Hon var en god och avhållen lärarinna med ett ständigt allvarligt ansikte, på vilket ett
leende sällan syntes, trots alla försök av lärjungarna att framkalla ett sådant. Hon dog oväntat i
slutet av år 1875."