Media info
Album: Karlstads HBF Landskap: Värmland År: 1995
Titel: Ullebergs gård Socken: Karlstad Publicerad: 2023-07-22
Motivkategori: Byggnad Ort: Romstad Upphovsman: Lars Ronge, Karlstad
Landstinget köpte Ullebergs gård 1917, där man rev mangårdsbyggnaden och började 1919 bygga
behandlingshemmet för utvecklingsstörda(anstalt för sinnesslöa) bestående av fem stora fastigheter
uppförda av sten från berget intill på östra sidan. På ängen väster om bygget togs leran till teglet,
som slogs och brändes på plats. Där fanns skola, storkök och matsal, samlingssalar, slöjdsalar och
utrymmen för olika boendeformer. Augusti 1923 var vårdanstalten färdig och invigdes den 26 Oktober
samma år. Rättarbostaden, stall, ladugård och övriga ekonomibyggnader behölls, då man bedrev
storskaligt jordbruk. Där fanns också en trädgårdsanläggning med trädgårdsmästare, ett skomakeri och
mycket annat. Ullebergs vårdhem var i stor utsträckning självförsörjande. I förgrunden på bilden ses
spädbarnshemmet som uppfördes på 1960-talet och i dag är behandlingshem för drogmissbrukare. 1978 hade
hela verksamheten i etapper flyttats till Sätter på Hammarö, och Karlstads Kommun köpte fastigheten.
HSB köpte sedan densamma och lät Ulleberg förfalla. I dag har det rustats upp till fina bostäder av
Gräsdalens Fastighets AB.

Foto. Lars Ronge. 4.1 1995.