Media info
Album: Karlstads HBF Landskap: Värmland År: 1990
Titel: Färjestads Herrgård Socken: Karlstad Publicerad: 2023-07-12
Motivkategori: Byggnad Ort: Färjestad Upphovsman: Lars Ronge, Karlstad
Färjestads Herrgård. Den förste ägaren på 1600-talet som figuerar i ett köpebrev
är Jöns Jönsson. När han kom i besittning av gården har inte varit möjligt att utröna,
men 1697 sålde han en del av gården till Gabriel Floreen, som sedan köpte ytterligare av marken 1699.
1701-1715 övertogs gårdens ägo av Torsten Rudeen. Denne sålde sedan gården vidare till mannen med det
välklingande namnet Dionysius Chenon detta skedde 1727. År 1752 sålde han gården till Jonas Engholm
som i sin tur sålde den vidare till Johan Wennersten1785. År 1804 köpte Landshövdingen , kammarherren
och baronen Arvid von Nolcken, som han följande år överlät till brukspatron Herman Lennartsson.
1817 köpte överjägmästare Chrispin Löwenhjälm gården. 1830 såldes gården till änkefrun Britta Cajsa
Malmèn. 1842 såldes gården till Överstelöjtnant och riddaren Wälborne Claes Samuel Sandels. 1:a
våningen är troligen uppförd av gråsten först under 1600-talets senare hälft. Påbyggnaden med dess
nuvarande utseende uppfördes så sent som 1765.

Foto. Lars Ronge. 10.1 1990.