Media info
Album: Östra Fågelviks HBF Landskap: Värmland År: ca 1910
Titel: Minnessten Socken: Östra Fågelvik Publicerad: 2022-07-26
Motivkategori: Grupporträtt Ort: Skattkärr Upphovsman: Saknas
Okänd skara samlad vid minnesstenenen som rests med följande inskription: ”1 minnet af Bankdirektör Lars
Olof Tjemeld som 1897 köpte Björknäs och har grundat stora Industrier. Tacksamma barn och barnbarn reste
vården”.
Minnesstenen försvann när området under 1980-talet exploaterades för villabyggnation.
Foto: Troligen Ivar Tjerneld.