Media info
Album: Karlstads HBF Landskap: Värmland År: ca 1895
Titel: KarlstadsStadshotell Socken: Karlstad Publicerad: 2021-10-20
Motivkategori: Byggnad Ort: Tingvallastaden Upphovsman: Okänd
Karlstads Stadshotell.
Efter Karlstads brand 1865 lades detta år en motion av Fritz Clarholm, som önskade
förlägga ett stadshotell på tomt 52, där kyrkan låg tidigare.
Motionen godkändes och byggandet av stadens nya hotell kunde ta sin början år 1870.
Det ritades av arkitekt C. F. Lundberg och uppfördes i en klassiserande stil i två våningsplan
Med en attikavåning i det förhöjda gatuhörnet samt likaså i den östra änden av huset mot
Kungsgatan. Först året 1871 var arrendet klart och den första innehavaren av Stadshotellet
Blev Handlare A. T. Brattberg. Hotellet byggdes på med en våning 1905.
Hotellet har under årens lopp gjorts flera omändringar och tillbyggnader.

Fotot från slutet av 1890-talet.