Media info
Album: Karlstads HBF Landskap: Värmland År: 1951
Titel: Det gamla mälthuset Socken: Karlstad Publicerad: 2020-12-06
Motivkategori: Byggnad Ort: Viken Upphovsman: Okänd
Det gamla ”mälthuset ” . Frälsningsarméns första lokal på i Orrholmsgatan i Viken. Mälthuset
uppfördes
i slutet av 1850-talet av markägaren på platsen, spannmåls-och specerihandlare Per Fredrik Broman.
Från början fanns här bl. a. en mekanisk industri och förådslokaler innan den byggdes om så att den
skulle bli lämplig för predikningar. Söndagen den 4 Dec. 1887 hölls det första möte som
Frälsningarmén hade.
”Mälthusen ” brinner i maj 1951, där bl. a. Bomans Glas och Monark cyklar fick sina lager
förstörda,
men kunde efter branden repareras så att Karlstads järnmanufaktur AB kunde ha sin verkstad ock
kontor i fastigheten.