Media info
Album: Karlstads HBF Landskap: Värmland År:
Titel: Tingvallastaden Socken: Karlstad Publicerad: 2020-05-17
Motivkategori: Flygfoto Ort: Tingvallastaden Upphovsman: Oscar Bladh AB
Flygfoto över Tingvallastaden,

1. Järnvägshuset byggt 1909.Arkitekt, Folke Zettervald.
2. Tingvallaskolan, invigd 1872. Denna skola var den andra Folkskolan som byggdes i Karlstad.
3. Läroverket invigt 1869, . Arkitekter: P.G. Sundius- .J. Westergaard.
4. Gamla Posthuset, Kungsgatan 6, byggt 1910. Denna fastighet byggdes av Ludwig Martin,
(Martins Färghandel ).
5. Kungsgatan/Ö:a Torggatan.
6. Stora torget.
7. S:a Kyrkogatan.
Vykort, skickat 17.10. 1954