Media info
Album: Karlstads HBF Landskap: Värmland År: ca 1915
Titel: Sandbäckens Herrgård Socken: Karlstad Publicerad: 2017-06-20
Motivkategori: Byggnad Ort: Klara Upphovsman: Karl Nyström, Karlstad
Sandbäckens Herrgård, år 1915. Framför entrén fru Alma Uggla och yngsta dottern Sofie. Sandbäckens
Herrrgård, som uppfördes mellan 1793-1795, var ett tvåvåningshus i trä. Byggherre var Överjägmästare
Goerg Swederus. Han sålde egendomen till Karlstad Stad, som i sin tur överlämnade den till
Kungl.Värmlands Regemente som då hette I 22. När Regementet flyttade in från Trossnäs till Karlstad i
januari 1913 ingick egendomen i Kasernområdet och blev bostad till Överste Emil Uggla och hans
familj. År 1939 bytte Regementet namn till I 2.

Fotograf: Karl Nyström.