Media info
Album: Östra Fågelviks HBF Landskap: Saknas År:
Titel: Samhällsklasser Socken: Saknas Publicerad: 2016-03-24
Motivkategori: Verksamhet Ort: Saknas Upphovsman: Saknas
Boken "Svenska Allmogens Lif i Folktro och folkdiktning" av Tobias Norlind är från 1912. Den har
hela 695 sidor och har 255 illustrationer, varav ett antal i färg (bl.a. folkdräkter).

Vi har valt att dela upp den i delar. Denna del "Allmogens samhällsklasser" har följande
innehåll:

Trälar 423. Tiggare 425. Tjänare 428. Herdar 432. Bonde 434. "Folk" och "allmoge" 436. Stad och
landsbygd 437. Handtverkare 439. Handelsman 445. Soldat 451. Klockare 452. Kyrkosång 455.
Kyrkostöten 457. Kyrkoordning 457. Präst 460.