Media info
Album: Karlstads HBF Landskap: Värmland År: 1939
Titel: Tingvallabron Socken: Karlstad Publicerad: 2015-08-10
Motivkategori: Stadsbild Ort: Tingvallastaden Upphovsman: Okänd
Tingvallabron år 1939. Vy mot Tingvallabron (byggd 1935).Fotot taget från Sandgrundsudden, vägen vi
ser som går bakom Museet, staketet som syns på bilden tillhör Vattenverket, som byggdes år 1889 och
revs i mitten på 1950-talet. Bland träden t.h. syns en del av Hushållningssällskapets
Fiskodlingsanstalt som uppfördes år 1904. Denna byggnad med fiskodlingen revs år 1939, sedan
fiskodlingen flyttats till Deje hösten 1938.
Foto år 1939 Juli.
Fotograf: privat