Media info
Album: Karlstads HBF Landskap: Värmland År: 1936
Titel: Hyttan Socken: Karlstad Publicerad: 2014-05-01
Motivkategori: Byggnad Ort: Haga Upphovsman: Dan Gunner, Karlstad
Foto över Hyttan, t. vänster storhytta med dom tre skorstenarna, lill hyttan är något skymd, mellan
hyttan, lilla huset bakom tvätten är brygghuset, och i bakgrunden gaveln på Guldlistfabriken. På högra
sidan v:a Hyttan (Moll-stugan) De första byggnaderna revs 1937 och de resterande 1946. Storhyttan revs
sist, och efter det byggdes Folkets Hus.
Fotot taget från Nordväst år 1936.
Fotograf: Dan Gunner.