Media info
Album: Grava HBF Landskap: Värmland År:
Titel: Båtbyggeri Socken: Grava Publicerad: 2014-03-17
Motivkategori: Byggnad Ort: Skåre Upphovsman: Saknas
Vykortet visar Skåre Båtbyggeri som var sammanbyggt med Skåre Ångsåg. Arbetet i sågverket pågick från
vårfloden till isläggningen i november-december. Det fanns således inte arbete vid sågen mera än
drygt halva året. För att skapa sysselsättning även vintertid startades vid slutet av 1800-talet en
skidfabrik och ett båtbyggeri. Dessa verksamheter fortgick till en bit in på 1900-talet.