Media info
Album: Grava HBF Landskap: Värmland År: ca 1895
Titel: Boltzius Socken: Grava Publicerad: 2014-03-11
Motivkategori: Grupporträtt Ort: Skåre Upphovsman: Saknas
Fredrik August Boltzius åtnjöt vidsträckt ryktbarhet som helbrägdagörare. Åren 1892-1910 bodde han i
Östra Torp (vid nuvarande Centrumvägen) där han tog emot hjälpsökande. Huset är bevarat och är idag
museum över hans verksamhet. På bilden som är tagen vid bostaden ses Boltzius i mitten.