Media info
Album: Grava HBF Landskap: Värmland År:
Titel: Hults Ångsåg Socken: Grava Publicerad: 2014-03-11
Motivkategori: Byggnad Ort: Skåre Upphovsman: Saknas
I samband med att nordvästra stambanan (Stockholm-Kristiania) stod färdig i början av 1870-talet
anlades i Skåre två sågverk, Skåre Ångsåg (norra sågen) och Hults Ångsåg (södra sågen). Här ses Hults
Ångsåg som låg på älvens västra sida ungefär där Gravaledsbron idag passerar älven och järnvägen. På
bilden ses i högra kanten Skåre station. Sågverket var i drift till 1926 och anläggningen revs i
början av 1930-talet.