Media info
Album: Karlstads HBF Landskap: Värmland År: ca 1825
Titel: Heubleins kvarn Socken: Karlstad Publicerad: 2014-03-05
Motivkategori: Byggnad Ort: Klara Upphovsman: Saknas
Vykort från gamla Karlstad. Här ser vi bl.a. Hybelejens kvarn som byggdes år 1792-1793 av Carl
Jacob Heublein kallad Hybelejen 1743-1808, först uppförde han det nära 13 m höga stenmagasinet och
ovanpå detta det drygt 14 m. höga vändhuset i trä. Vingarna var 27 meter över marknivån, dom
monterades ner 1825, då hela vändhuset raserades. Stenhuset stod kvar till 1892 då det revs.

Heubleins kvarn någon gång mellan 1825 och 1850. Därefter tillkom en brädfodring på bron som inte
finns med på bilden. Stenmagasinet revs 1892. I bildens vänsterkant ser vi Klarabron, som Heublein
byggde om 1793-1797.Därefter tillkom en brädfodring på bron som inte finns med på bilden, Bron revs
1938 och ersattes med den nuvarande Klarabron som stod klar 1938. T.h. om stenmagasinet
låg varmbadhuset och längre upp kan man se hjulångaren Örn.
I förgrunden en av de pumpar där man hämtade dricksvatten ur Klarälven.

Foto tillhör Boo Rudfeldt.