Media info
Album: Karlstads HBF Landskap: Värmland År: 1916
Titel: Översvämning Socken: Karlstad Publicerad: 2012-04-05
Motivkategori: Stadsbild Ort: Tingvallastaden Upphovsman: Okänd
Översvämningen 1916. Ö:a Torggatan-N:a Strandgatan, huset till vänster byggdes av rådman A.F.Nygren
efter branden 1865. Huset såldes 1880 till fanjunkare Johan Brattström.Från 1887 ägdes fastigheten
gemansamt med Oscar Nygren och K.P.Löfgren. Senare ägdes fastigheten av C.A.Resare, därefter av
A.Berglund. Tvåvåningashuset uppfördes av Kapten B.A.Beckman. Från 1879 ägdes fastighetan av
borgmästare C.O.Moberg. Från 1905 av Herman Geijer.
I mitten av 1950-talet fanns här en Shellmack.