Media info
Album: Karlstads HBF Landskap: Värmland År:
Titel: Karlstads orgelfabrik Socken: Karlstad Publicerad: 2012-04-05
Motivkategori: Byggnad Ort: Herrhagen Upphovsman: KMW Fotoklubb, Karlstad
Herrhagen.
Olovsgatan 6 /Anden 1/ En 1 ½ plans villa i trä, byggår 1906, ett trevånings rappat stenhus för
AB Karlstads Orgelfabrik samt en lång träbyggnad innehållande garage, virkesförråd, vedbod
avträde. Orgelfabriken lades ner 1966. Villan 1930 ägare var Fabrikör J. A. Gustafsson.
I villan bodde Johan August Gustafsson hustrun Karolina och dottern Julia Karolina, Karl Gustaf,
Adolf Jonatan , Sonen August Reinhold /sånglärare på Herrhhagsskolan/ Viktor Emanuel, Dottern
Gerda Maria, Augusta Hildegard.
AB Karlstads Orgelfabrik drev jämsides även Gustafssons Musikhandel, som lades ner år 2000.

AB Mälarhus övertog fastigheterna 1966 och hyrde ut lokalerna till W.Grass Skrotfirma i väntan på
husets rivning. Hela fastigheten revs år 1975.

Bilden tagen 1966-1967.
Fotograf: Jan H Magnusson medlem av Fotoklubben 3 K KMW och Kamyr.