Media info
Album: Karlstads HBF Landskap: Värmland År:
Titel: Trossnäs Socken: Nor Publicerad: 2012-03-07
Motivkategori: Grupporträtt Ort: Trossnäs Upphovsman: Okänd
Bilden tagen vid Trossnäs fält. Årtalet 1913 skymtar och inskriptionen på stenen vid Trossnäs lyder
"Kongl.Wermlands Regementets mötesplats 1832-1913"