Media info
Album: Nyeds HBF Landskap: Värmland År: ca 1895
Titel: Nyeds kyrka Socken: Nyed Publicerad: 2009-07-11
Motivkategori: Landskap Ort: Molkom Upphovsman: Okänd
Nyeds kyrka, invigd 1706, är den tredje kyrkan på samma plats. Ett talande foto, en vårdag, kanske
Kristi Himmelfärdsdag, som var en särskild dag för Nyed. Efter gudstjänsten kunde man idka handel,
utmed vägen förbi Herrgården uppemot Kalvhagen, med slöjdalster av olika slag, karameller m.m.
Eller var det sockenstämma, eftersom så många samlats framför gamla Sockenstugan, platsen där det
nya Tingshuset byggdes 1898.

Då nya riksvägen anlades måste man riva Tingshuset och gamla kyrkbron strök med av bara farten.
Året var 1962. Kyrkstallarna i mitten på fotot och utmed vägen mot Falkarsed, som varje hemman hade
del uti, revs 1933. Kyrkan uppe på kullen renoverades 1897-98 och fick ett nytt utseende.
En "värmeapparat" installerades och kyrkan fick äntligen värme efter nära 200 år. 1955 återfick
kyrkan nära nog sitt ursprungliga utseende. Kyrktornet med stegen upp till klockorna och de gamla
lindarna har nu blivit 100 år äldre. I förgrunden, längst till höger, reparationssmedjan vid
Molkoms bruk.
Nyeds Hembygdsförenings hemsida
Flygfoto 1