Media info
Album: Karlstads HBF Landskap: Värmland År:
Titel: Sveagatan Socken: Karlstad Publicerad: 2012-01-06
Motivkategori: Porträtt Ort: Herrhagen Upphovsman: Okänd
Sigurd Gustavsson, en välkänd folkskollärare, framför sitt hus i hörnet Sveagatan-John Ericssonsgatan.
Han var med och bildade många hembygdsföreningar runtom i Värmland,Han kämpade mycket för
byggnadsminnen i Karlstad,bl.a. bevarandet av Ö:a bron och kvarteret Almen.Han var också med och
bildade Carlstads-Gillet.Han satt med i styrelsen för Folkliga Musikskolan Ingesund.Arvika.
Han avled 10.7 1979.