Media info
Album: Karlstads HBF Landskap: Värmland År: ca 1910
Titel: Södra Kyrkogatan Socken: Karlstad Publicerad: 2012-01-06
Motivkategori: Stadsbild Ort: Tingvallastaden Upphovsman: Okänd
KarlstadsTidningen, på S:a Kyrkogatan. Tidningen utkom med första numret i nov. 1879, år 2001 köpte
VF (Värmlands Folkblad) KarlstadsTidningen. i hörnhuset Södra Kyrkogatan till vänster Otto Zieglers
bostadshus. Till höger bodde kakelungsmakaren Grönstedt.