Media info
Album: Grava HBF Landskap: Värmland År:
Titel: Kvarn Socken: Grava Publicerad: 2011-01-29
Motivkategori: Byggnad Ort: Skåre Upphovsman: Okänd
Johan Gustafsson uppförde år 1922 en kvarnbyggnad där verksamhet bedrevs fram till 1950-talet.
Rörelsen övertogs efter grundarens död av sönerna Hugo och Josef. Mjölnare var Helmer Jansson som
bodde i mjölnarbostaden, nuvarande Ilandavägen 47. Kvarnbyggnaden som låg vid nuvarande Kvarnvägens
västra del brann under 1960-talet.