Media info
Album: Karlstads HBF Landskap: Värmland År: ca 1950
Titel: Drottninggatan 29 o 31 Socken: Karlstad Publicerad: 2014-03-05
Motivkategori: Byggnad Ort: Tingvallastaden Upphovsman: Saknas
Huset med gaveln mot gatan med skylten ”Möbler”. I det huset fanns på 1940-talet Karlstads
Klichéanstalt och i de gamla stallarna och garagen i undervåningen hyrde Widéns Begravningsbyrå
garageplats för sina bilar. I förgrunden innanför trottoaren av kullersten och plattsten var det en
smörjgrop och en lift, som lyfte upp bilarna för reparationer, oljebyte och rundsmörjning. Det lilla
lusthuset användes som lager för smörjoljor och andra biltillbehör. I tillbyggnaden nederst på gaveln
till huset med möbelskylten var nedgången till pannrummet, som försåg alla gårdens byggnader med
värme.
Huset i vänsterkant av bilden var Drottninggatan 29 där familjen Hammarberg bodde och även drev sin
rörfirma.

Foto tillhör Boo Rudfeldt.