Media info
Album: Karlstads HBF Landskap: Värmland År: 1953
Titel: Skolfoto, Socken: Karlstad Publicerad: 2012-01-12
Motivkategori: Skolfoto Ort: Herrhagen Upphovsman: Okänd
Herrhagsskolan, 6-7 klass 1953-54

Lärre Nils Lindberg.

Övre raden fr. v.: Karl-Axel Andersson, Ulf Burman, Carlo Larsson, Per-Åke Andersson,
John Johansen, Per-Olof Andersson, Per Öberg, Kjell Johansson, Bo Karlsson, Bo Bergman,
---,Bengt-Olof Magnusson.
Mellersta raden: Göte Nilsson, Johnny Gustafsson, Jörgen Nilsson,
Jackie Nordlund, ---, --- Boman, Karl-Erik Andersson, ---, ---, Enar Hasselgren, Åke Karlsson,
Mats Olsson.
Nedre raden fr. v.: Karl-ErikOlsson, Lennart ---, ---, Kurt Halvarsson,
Olle Larsson, Eide Hedelin, Per-Olof Rohm, ---, Ulf Warolin, ___ Bjurström.

Bild tillhör Johnny Gustafsson